no-img

معلم یار

مطالب

دانلودپاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم تبادل مواد

دانلودپاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم تبادل مواد


دانلودپاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم تبادل مواد این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر15 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2020   بازدید : 261    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم گردش مواد

دانلودپاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم گردش مواد


دانلودپاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم گردش مواد این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر13 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2020   بازدید : 144    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم سفر غذا

دانلودپاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم سفر غذا


دانلودپاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم سفر غذا این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر12 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2020   بازدید : 208    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم سفره سلامت

دانلودپاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم سفره سلامت


دانلودپاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم سفره سلامت این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر19 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2020   بازدید : 143    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم یاخته و سازمان بندی آن

دانلودپاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم یاخته و سازمان بندی آن


دانلودپاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم یاخته و سازمان بندی آن این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر21 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2020   بازدید : 144    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی)

دانلودپاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی)


دانلودپاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر22 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2020   بازدید : 175    نویسنده : admin