no-img
معلم یار

بایگانی‌های فارسی - معلم یار


معلم یار

مطالب

آرشیو بایگانی‌های فارسی - معلم یار
دانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی ششم ستاره ی روشن
۳,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی ششم ستاره ی روشن


دانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی ششم ستاره ی روشن این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر16 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تجارب آموزش و یادگیری برای مدرس و یادگیرنده تشویق و حمایت مدرسان به منظور ارایه درس به روش های حرفه ای و تخصصی امکان تلفیق چند رسانه ای و ارایه آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / ژانویه / 2020   بازدید : 29    نویسنده : admin
دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی ششم آداب مطالعه
۳,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی ششم آداب مطالعه


دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی ششم آداب مطالعه این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر13 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تجارب آموزش و یادگیری برای مدرس و یادگیرنده تشویق و حمایت مدرسان به منظور ارایه درس به روش های حرفه ای و تخصصی امکان تلفیق چند رسانه ای و ارایه آموزش اثر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / ژانویه / 2020   بازدید : 25    نویسنده : admin
دانلود پاورپوینت درس پانزدهم فارسی ششم میوه‌ی هنر
۳,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم فارسی ششم میوه‌ی هنر


دانلود پاورپوینت درس پانزدهم فارسی ششم ميوه‌ی هنر این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر10 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تجارب آموزش و یادگیری برای مدرس و یادگیرنده تشویق و حمایت مدرسان به منظور ارایه درس به روش های حرفه ای و تخصصی امکان تلفیق چند رسانه ای و ارایه آموزش اثر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2020   بازدید : 29    نویسنده : admin
دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی ششم رازِ زندگی
۳,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی ششم رازِ زندگی


دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی ششم رازِ زندگی این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر10 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تجارب آموزش و یادگیری برای مدرس و یادگیرنده تشویق و حمایت مدرسان به منظور ارایه درس به روش های حرفه ای و تخصصی امکان تلفیق چند رسانه ای و ارایه آموزش اثر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / ژانویه / 2020   بازدید : 23    نویسنده : admin
دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسی ششم دوستی مشاوره
۳,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسی ششم دوستی مشاوره


دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسی ششم دوستی مشاوره این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر14 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تجارب آموزش و یادگیری برای مدرس و یادگیرنده تشویق و حمایت مدرسان به منظور ارایه درس به روش های حرفه ای و تخصصی امکان تلفیق چند رسانه ای و ارایه آموزش اثر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / ژانویه / 2020   بازدید : 25    نویسنده : admin
دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی ششم شهدا خورشیدند
۳,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی ششم شهدا خورشیدند


دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی ششم شهدا خورشیدند این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر11 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تجارب آموزش و یادگیری برای مدرس و یادگیرنده تشویق و حمایت مدرسان به منظور ارایه درس به روش های حرفه ای و تخصصی امکان تلفیق چند رسانه ای و ارایه آموزش اثر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / ژانویه / 2020   بازدید : 35    نویسنده : admin