no-img
معلم یار

بایگانی‌های احتمال - معلم یار


معلم یار

مطالب

آرشیو بایگانی‌های احتمال - معلم یار
ZIP
دانلود پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه پنجم فصل آمار و احتمال
۴,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه پنجم فصل آمار و احتمال


دانلود پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه پنجم فصل آمار و احتمال     تمامی پاورپوینت ها قابل ویرایش  با فرمت پاورپوینت برای شما جمع آوری کردیم که مناسب آموزش با تخته هوشمند می باشد و فوق العاده، برای فراگیری به روز دانش آموزان حتماً پیشنهاد می کنیم آن را دانلود و استفاده نمایید. فصل ٧ : آمار و احتمال جمع آوری و نمایش داده ها میانگین احتمال   دانلود پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه پنجم فصل آمار و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2019   بازدید : 207    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه پنجم فصل اندازه گیری
۴,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه پنجم فصل اندازه گیری


دانلود پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه پنجم فصل اندازه گیری     تمامی پاورپوینت ها قابل ویرایش  با فرمت پاورپوینت برای شما جمع آوری کردیم که مناسب آموزش با تخته هوشمند می باشد و فوق العاده، برای فراگیری به روز دانش آموزان حتماً پیشنهاد می کنیم آن را دانلود و استفاده نمایید. فصل ٦ :اندازه گیری مساحت لوزی و ذوزنقه محیط دایره حجم گنجایش پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2019   بازدید : 334    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه پنجم فصل عددهای اعشاری
۴,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه پنجم فصل عددهای اعشاری


دانلود پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه پنجم فصل عددهای اعشاری     تمامی پاورپوینت ها قابل ویرایش  با فرمت پاورپوینت برای شما جمع آوری کردیم که مناسب آموزش با تخته هوشمند می باشد و فوق العاده، برای فراگیری به روز دانش آموزان حتماً پیشنهاد می کنیم آن را دانلود و استفاده نمایید. فصل ٥ :عددهای اعشاری عددهای اعشاری جمع عددهای اعشاری تفریق عددهای اعشاری ضرب عددهای اعشاری   پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2019   بازدید : 226    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه پنجم فصل تقارن و چندضلعی ها
۴,۵۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه پنجم فصل تقارن و چندضلعی ها


دانلود پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه پنجم فصل تقارن و چندضلعی ها   تمامی پاورپوینت ها قابل ویرایش  با فرمت پاورپوینت برای شما جمع آوری کردیم که مناسب آموزش با تخته هوشمند می باشد و فوق العاده، برای فراگیری به روز دانش آموزان حتماً پیشنهاد می کنیم آن را دانلود و استفاده نمایید. فصل ٤ :تقارن و چندضلعیها تقارن محوری تقارن مرکزی زاویه و نیمساز چندضلعیها و مجموع زاویه های آنها   پاورپوینت فصل ۴ ریاضی پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2019   بازدید : 244    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه پنجم فصل  نسبت، تناسب و درصد
۴,۵۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه پنجم فصل  نسبت، تناسب و درصد


دانلود پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه پنجم فصل  نسبت، تناسب و درصد     تمامی پاورپوینت ها قابل ویرایش  با فرمت پاورپوینت برای شما جمع آوری کردیم که مناسب آموزش با تخته هوشمند می باشد و فوق العاده، برای فراگیری به روز دانش آموزان حتماً پیشنهاد می کنیم آن را دانلود و استفاده نمایید. فصل٣ :نسبت، تناسب و درصد نسبت نسبتهای مساوی تناسب درصد پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2019   بازدید : 224    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه پنجم مبحث کسر
۴,۷۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه پنجم مبحث کسر


دانلود پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه پنجم مبحث کسر   تمامی پاورپوینت ها قابل ویرایش  با فرمت پاورپوینت برای شما جمع آوری کردیم که مناسب آموزش با تخته هوشمند می باشد و فوق العاده، برای فراگیری به روز دانش آموزان حتماً پیشنهاد می کنیم آن را دانلود و استفاده نمایید. فصل ٢ :کسر کسرهای بزرگ تر از واحد جمع و تفریق عددهای مخلوط ضرب کسرها تقسیم کسرها ضرب عددهای مخلوط دانلود پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2019   بازدید : 491    نویسنده : admin