no-img
معلم یار

بایگانی‌های پاورپوینت - معلم یار


معلم یار

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پاورپوینت - معلم یار
دانلودپاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم تبادل مواد
۳۹۰ تومان

دانلودپاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم تبادل مواد


دانلودپاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم تبادل مواد این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر15 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2020   بازدید : 251    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم گردش مواد
۳,۹۰۰ تومان

دانلودپاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم گردش مواد


دانلودپاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم گردش مواد این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر13 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2020   بازدید : 137    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم سفر غذا
۴,۱۰۰ تومان

دانلودپاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم سفر غذا


دانلودپاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم سفر غذا این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر12 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2020   بازدید : 198    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم سفره سلامت
۴,۳۰۰ تومان

دانلودپاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم سفره سلامت


دانلودپاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم سفره سلامت این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر19 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2020   بازدید : 136    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم یاخته و سازمان بندی آن
۴,۵۰۰ تومان

دانلودپاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم یاخته و سازمان بندی آن


دانلودپاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم یاخته و سازمان بندی آن این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر21 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از تصاویر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2020   بازدید : 137    نویسنده : admin
دانلودپاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی)
۴,۲۰۰ تومان

دانلودپاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی)


دانلودپاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر22 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر پسند انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع دارای عکس های مرتبط با موضوع استفاده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2020   بازدید : 167    نویسنده : admin